Význam hodnoty LDH

LDH neboli laktátdehydrogenáza je enzym, který je přítomen v mnoha buňkách a hraje roli v rozkladu glukózy. Hladinu LDH lze určit krevním testem. Normální hodnoty LDH se mohou mírně lišit v závislosti na laboratoři a použité metodě měření, ale obvykle jsou v následujícím rozmezí:

U dospělých: 140–280 jednotek/litr (U/L) Některé zdroje mohou uvádět mírně odlišné referenční rozmezí a pro jiné věkové skupiny a těhotné ženy mohou platit jiné normální hodnoty.

LDH vysoká, co způsobuje vysokou hladinu LDH?

Vysoká hladina LDH (laktátdehydrogenázy) může být způsobena mnoha faktory. Zde jsou některé běžné a méně běžné příčiny, i když je důležité poznamenat, že frekvence se může lišit v závislosti na populaci a demografických faktorech a následující seznam není vyčerpávající:

Běžné příčiny: Poškození svalů: Sportovní zranění nebo trauma. Vedlejší účinky léků snižujících cholesterol typu statinů. Intenzivní fyzická aktivita.

Onemocnění jater: Hepatitida. Alkoholové onemocnění jater. Cirhóza.

Hemolytická anémie: Autoimunitní hemolytická anémie. Sferocytóza.

Plicní embolie: Jedna z nejběžnějších poruch oběhu. Méně běžné příčiny: Nádory: Některé maligní (zhoubné) nádory. Lymfomy, leukémie. Onemocnění ledvin: Akutní selhání ledvin. Glomerulonefritida. Infekce: Meningitida. Septikémie. Srdeční onemocnění: Infarkt myokardu. Kardiomyopatie. Pankreatitida: Akutní nebo chronický zánět slinivky břišní. Autoimunitní onemocnění: Lupus. Revmatoidní artritida.

Význam vysoké hladiny LDH

Vysoká hladina LDH sama o sobě není diagnózou, ale může být důležitým indikátorem poškození buněk nebo přítomnosti konkrétního onemocnění. LDH existuje v několika formách (izoenzymy) a tyto pocházejí z různých zdrojů. Analýza poměru těchto izoenzymů může pomoci lékaři určit příčinu vysoké hladiny LDH.

Jak snížit hladinu LDH?

Pro snížení hladiny LDH je primárně nutné léčit základní příčinu. Zde je několik kroků, které můžete zvážit:

Stanovení příčiny Prvním a nejdůležitějším krokem je určení příčiny zvýšené hladiny LDH. Může to být zranění, zánětlivé onemocnění, infekce nebo dokonce nádorové onemocnění. Odpovídající léčba Jakmile je příčina identifikována, je důležité dodržovat doporučený léčebný protokol. Dietetika a stravování Ačkoli neexistují konkrétní potraviny nebo doplňky stravy, které by přímo snižovaly hladinu LDH, zdravá strava může podporovat správnou funkci celého těla a léčení. Odpočinek a řízení stresu Snížení tělesného a duševního stresu může pomoci v regeneraci těla. Dostatek spánku a pravidelné relaxační cvičení, jako je hluboké dýchání, meditace nebo jóga, mohou pomoci. Léky a doplňky Některé léky mohou zvyšovat hladinu LDH, takže pokud užíváte léky, které mohou ovlivnit tuto hodnotu, poraďte se se svým lékařem. Vyhněte se alkoholu a škodlivým látkám Alkohol a další škodlivé látky mohou ovlivnit funkci jater, což může zvyšovat hladinu LDH. Pokud je funkce jater příčinou zvýšené hladiny LDH, vyhnutí se alkoholu a dalším hepatotoxickým látkám může pomoci. Pravidelné lékařské kontroly Pravidelné lékařské kontroly a doporučená vyšetření mohou pomoci sledovat hladinu LDH a její změny. Je důležité, že před jakýmikoli změnami v životním stylu nebo léčbě se poraďte se svým lékařem nebo zdravotnickým odborníkem.

LDH nízká

Nízká hladina LDH se vyskytuje méně často a obvykle není tak znepokojivá jako vysoká hladina LDH. Přesto může nízká hladina LDH poukazovat na určité zdravotní problémy nebo stavy a je důležité, aby lékař provedl nezbytné vyhodnocení, zejména pokud pacient má další příznaky.

V případě nízké hladiny LDH neexistuje obecně přijímaná specifická léčba, protože tento jev často nesouvisí se závažnými nebo život ohrožujícími stavy a může se normalizovat sám. Přesto může léčba základního onemocnění nebo změny životního stylu, jako je zdravá strava a pravidelné cvičení, přispět k normalizaci hladiny LDH.

Je důležité, aby léčba nízké hladiny LDH byla individualizována s ohledem na potenciální základní onemocnění a další faktory, a měla být řízena lékařem.

Vysoká hladina LDH může poukazovat na poškození buněk nebo přítomnost konkrétního onemocnění. Je však důležité si uvědomit, že LDH samo o sobě neposkytuje úplný obraz o zdravotním stavu. Pro stanovení diagnózy a vypracování léčebného plánu mohou být potřeba další testy a vyšetření.

Avatar

By Blogger